> ADKAS
informatie over Adkas, onze adresgegevens
> Bedrijven
boekhouding voor MKB, starters en reeds bestaande bedrijven inclusief aangifte BTW. loonheffing, inkomstenbelasting voor eenmanszaken, VoF's, kleinere BV's (jaarrekening, VpB, en dividend belasting)
> Non-profit
boekhouding voor verenigingen en
stichtingen, jaarrekeningen

> Personeelsadministratie
personeelsadministratie inclusief afhandelen alle wettelijke regelingen in de zin van de Arbodienst, ziekteverzuimverzekering, pensioenregelingen, arbeidscontracten, contacten met UWV, zonodig Zorgverzekering, loonheffing.
> Salarisadministratie
maandelijkse salarisspecificaties inclusief jaaropgaven loonheffing en dergelijke
> Detacheringsopdrachten
projectwerk zoals administratieve reorganisaties en het wegwerken van achterstanden
> Denktankfunctie
bedrijfsplannen, financieringsbegrotingen, startersplannen, kredietaanvragen
> Particulieren
belastingaangiftes voor particulieren
vanaf Euro 39,50 / 49,50

ADKAS voor boekhouding verenigingen en stichtingen, jaarrekeningen

Net als bij MKB-bedrijven, kunnen wij de volledige boekhouding voor u voeren.
Bij personeel kunnen wij alle noodzakelijk administratieve werkzaamheden voor u uit handen nemen.

Wij voeren reeds jaren de boekhouding voor meerdere verenigingen en stichtingen.
U hoeft alleen periodiek de administratie in te leveren en wij doen de rest.
Facturaties en declaraties maken de klanten normaalgesproken zelf, u krijgt wel tips hoe een eventueel kasboek bij te houden, wat te doen met autokosten, wat met andere fiscaal aftrekbare kosten.
Bij nieuwe verenigingen en stichtingen nemen we ook even verzekeringen e.d. door; wij kunnen ook bepaalde verzekeringen voor u (laten) regelen.
Indien van toepassing kunnen wij bij personeel ook alle administratieve werkzaamheden hieromtrent op ons nemen. Of u dat wilt is uiteraard aan u.

Bij het voeren van de boekhouding zullen allerlei zaken de revue passeren, fiscale zowel als organisatorische en andere tips zullen wij u uiteraard niet onthouden.

Periodiek (maandelijks/per kwartaal, heel kleine non-profit organisaties jaarlijks) krijgt u een resultatenoverzicht en balans plus een overzicht van langer openstaande debiteuren en eventueel crediteuren).
Jaarlijks wordt er een inventarisoverzicht gemaakt (indien van toepassing) hetgeen ook handig is voor verzekeringsdoeleinden.

Kortom, alles kan door ons worden geregeld, u kunt dan uw volledige aandacht op uw organisatie zelf richten.

In geval dat uw organisatie vennootschapsbelastingplichtig zou zijn kan hiervoor uiteraard ook de aangifte Vennootschapsbelasting worden verzorgd alsmede een Jaarrekening in x-voud.

En wat kost dat nou allemaal ? Dat is niet exact te zeggen helaas, wij werken voor een gematigd uurtarief voor u. In een gesprek kunnen we inschatten hoeveel het u ongeveer gaat kosten.
Globaal moet u rekenen op een bedrag excl. BTW van € 60,= tot € 100,= per medewerker (incl. de directieleden zelf), per maand.  

 

 

 
http://adkas.org - Administratie Kantoor Snijders, Rotterdam - Uw Boekhoudkantoor FS