> ADKAS
informatie over Adkas, onze adresgegevens
> Bedrijven
boekhouding voor MKB, starters en reeds bestaande bedrijven inclusief aangifte BTW. loonheffing, inkomstenbelasting voor eenmanszaken, VoF's, kleinere BV's (jaarrekening, VpB, en dividend belasting)
> Non-profit
boekhouding voor verenigingen en
stichtingen, jaarrekeningen

> Personeelsadministratie
personeelsadministratie inclusief afhandelen alle wettelijke regelingen in de zin van de Arbodienst, ziekteverzuimverzekering, pensioenregelingen, arbeidscontracten, contacten met UWV, zonodig Zorgverzekering, loonheffing.
> Salarisadministratie
maandelijkse salarisspecificaties inclusief jaaropgaven loonheffing en dergelijke
> Detacheringsopdrachten
projectwerk zoals administratieve reorganisaties en het wegwerken van achterstanden
> Denktankfunctie
bedrijfsplannen, financieringsbegrotingen, startersplannen, kredietaanvragen
> Particulieren
belastingaangiftes voor particulieren
vanaf Euro 39,50 / 49,50

ADKAS voor interim-opdrachten, detacheringsopdrachten, projectwerk, administratieve reorganisaties

U kunt Adkas inschakelen voor diverse detacheringsopdrachten, interim-opdrachten, projectwerk.

  • (her-) inrichting administratie
  • project-administraties opzetten
  • herstructurering adresbestanden
  • begeleiding administratieve afwikkelingen
  • bijwerken van administratieve achterstanden

Adkas heeft recentelijk nog de herinrichting voor de administratie van een milieu/natuurorganisatie (15 vaste medewerkers) naar een project-administratie uitgevoerd.

Onder eerdere opdrachten van Adkas bevonden zich: o.a. herstructurering adresbestanden, begeleiding administratieve afwikkeling Amsterdamse stedelijke diensten bij instelling stadsdelen.

 

 
http://adkas.org - Administratie Kantoor Snijders, Rotterdam - Uw Boekhoudkantoor FS