> ADKAS
informatie over Adkas, onze adresgegevens
> Bedrijven
boekhouding voor MKB, starters en reeds bestaande bedrijven inclusief aangifte BTW. loonheffing, inkomstenbelasting voor eenmanszaken, VoF's, kleinere BV's (jaarrekening, VpB, en dividend belasting)
> Non-profit
boekhouding voor verenigingen en
stichtingen, jaarrekeningen

> Personeelsadministratie
personeelsadministratie inclusief afhandelen alle wettelijke regelingen in de zin van de Arbodienst, ziekteverzuimverzekering, pensioenregelingen, arbeidscontracten, contacten met UWV, zonodig Zorgverzekering, loonheffing.
> Salarisadministratie
maandelijkse salarisspecificaties inclusief jaaropgaven loonheffing en dergelijke
> Detacheringsopdrachten
projectwerk zoals administratieve reorganisaties en het wegwerken van achterstanden
> Denktankfunctie
bedrijfsplannen, financieringsbegrotingen, startersplannen, kredietaanvragen
> Particulieren
belastingaangiftes voor particulieren
vanaf Euro 39,50 / 49,50

ADKAS voor belastingaangiftes particulieren

Adkas verzorgt ook belastingaangiftes voor particulieren.

Een belastingaangifte voor een alleenverdiener verzorgen wij vanaf Euro 39,50 incl. BTW .

Belastingaangiften man/vrouw doen wij doorgaans voor Euro 49,50 incl. BTW (bijzondere gevallen voorbehouden).

N.B.:
  • kapitaalverzekeringen zijn doorgaans arbeidsintensiever;
  • extra buitengewone lasten, veel box-3 posten, meerdere werkgevers, meerdere onroerende zaken, hypotheekverhogingen e.d. kan de benodigde tijd verhogen.
  • u krijgt van tevoren een prijsopgaaf indien de rekening hoger uitvalt dan standaard.

Aangiftes dienen contant te worden afgerekend, u krijgt zelf ook een print mee, waarop ook duidelijk staat hetgeen u als bedrag terugkrijgt of zult moeten betalen.

Indien er niet te veel uitzoekwerk mee gemoeid is geldt het principe

"klaar terwijl u wacht"

(koffie inbegrepen, melk en suiker ook)

 

 

 
http://adkas.org - Administratie Kantoor Snijders, Rotterdam - Uw Boekhoudkantoor FS