> ADKAS
informatie over Adkas, onze adresgegevens
> Bedrijven
boekhouding voor MKB, starters en reeds bestaande bedrijven inclusief aangifte BTW. loonheffing, inkomstenbelasting voor eenmanszaken, VoF's, kleinere BV's (jaarrekening, VpB, en dividend belasting)
> Non-profit
boekhouding voor verenigingen en
stichtingen, jaarrekeningen

> Personeelsadministratie
personeelsadministratie inclusief afhandelen alle wettelijke regelingen in de zin van de Arbodienst, ziekteverzuimverzekering, pensioenregelingen, arbeidscontracten, contacten met UWV, zonodig Zorgverzekering, loonheffing.
> Salarisadministratie
maandelijkse salarisspecificaties inclusief jaaropgaven loonheffing en dergelijke
> Detacheringsopdrachten
projectwerk zoals administratieve reorganisaties en het wegwerken van achterstanden
> Denktankfunctie
bedrijfsplannen, financieringsbegrotingen, startersplannen, kredietaanvragen
> Particulieren
belastingaangiftes voor particulieren
vanaf Euro 39,50 / 49,50

ADKAS voor salarisadministratie, maandelijkse salarisspecificaties, jaaropgaven en loonheffing 

Adkas verzorgt voor meerdere bedrijven al de salarisadministratie en zaken die daarbij komen kijken, mogelijk is dit iets voor uw onderneming om dit werk aan ons uit handen te geven waardoor u meer tijd overhoudt en u kunt richten op uw kerntaken.

  • Salarisadministratie, maandelijkse aangiftes loonheffing
  • incl. jaaropgaven t.b.v fiscus, pensioenfonds, voor zover van toepassing, ziekteverzuimverzekering e.d.
  • journaalposten
  • maandelijks salarisspecificatie

 

 

 
http://adkas.org - Administratie Kantoor Snijders, Rotterdam - Uw Boekhoudkantoor FS